การกำจัดคลื่นสไปรอลที่ถูกตรึงด้วยวิธีพลังงานต่ำในตัวกลางเคมีกระตุ้นได้