ศักยภาพการบำบัดของเปอร์ซัลเฟตแบบเจลปลดปล่อยช้าในการฟื้นฟูน้ำใต้ดินที่ปนเปื้อนด้วยฟีนอล

Publish Year International Journal 3
2021 exMiss Maneekarn Yoo-iam, inดร.ตุลวิทย์ สถาปนจารุ, รองศาสตราจารย์, inดร.ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์, รองศาสตราจารย์, inดร.ชัยณรงค์ สกุลแถว, รองศาสตราจารย์, exProfessor Dr. Steve Comfort, inดร.แอน กำภู ณ อยุธยา, อาจารย์, "Developing persulfate-activator soft solid (PASS) as slow release oxidant to remediate phenol-contaminated groundwater", Environmental Technology & Innovation, ปีที่ 22, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2021, หน้า 101396-1-20
2020 exมณีกาจญ์ อยู่เอี่ยม, inดร.ตุลวิทย์ สถาปนจารุ, รองศาสตราจารย์, inดร.ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์, รองศาสตราจารย์, inดร.ชัยณรงค์ สกุลแถว, รองศาสตราจารย์, exSteve D. Comfort, "Remediating phenol-contaminated groundwater and aquifer using persulfate oxidation", Desalination and Water Treatment, ปีที่ 208, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2020, หน้า 159-171
2015 inดร.ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์, รองศาสตราจารย์, inดร.ชัยณรงค์ สกุลแถว, รองศาสตราจารย์, inดร.ตุลวิทย์ สถาปนจารุ, รองศาสตราจารย์, exThanakorn Tikhamram, exAlongkon Pho-Ong, exThongchai Mulseesuk, "Treating Methyl Orange in a Two-Dimensional Flow Tankby In Situ Chemical Oxidation Using Slow-Release PersulfateActivated with Zero-Valent Iron", Environmental Engineering Science, ปีที่ 32, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2015, หน้า 1007-1015