ศักยภาพการบำบัดของเปอร์ซัลเฟตแบบเจลปลดปล่อยช้าในการฟื้นฟูน้ำใต้ดินที่ปนเปื้อนด้วยฟีนอล