การศึกษาสมบัติการป้องกันการกัดกร่อนด้วยวิธีโฟโตแคโทดิก โดยการเคลือบฟิล์มบางวัสดุกึ่งตัวนำซิงค์ออกไซด์บนผิวเหล็กกล้าไร้สนิม ด้วยเทคนิคสเปรย์ไพโรไลสิสแบบนิวเมติกส์