การคัดแยกและผลของอิพิ-เอนโดไฟติคแบคทีเรียที่เจริญในสาหร่ายวุ้นเศรษฐกิจกลุ่มกราซิลาเรีย