การออกแบบเชิงคำนวณของสปิเนลออกไซด์ชนิดเอ็นและพีเพื่อการเปลี่ยนรูปพลังงานแสงอาทิตย์