การส่งที่มีประสิทธิภาพทางพลังงานในช่องสัญญาณสื่อสาร

Publish Year International Journal 2
2022 inดร.วิรุณศักดิ์ สันติเพ็ชร์, ศาสตราจารย์, exนายเขมทัต จิราวรรณสถิตย์, "On selecting transmission mode for D2D transmitter in underlay cellular network with a multi-antenna base station", Digital Communications and Networks, ปีที่ 8, ฉบับที่ 2, เมษายน 2022, หน้า 194-207
2020 exนายเขมทัต จิราวรรณสถิตย์, inดร.วิรุณศักดิ์ สันติเพ็ชร์, ศาสตราจารย์, "Energy-minimizing bit allocation for powerline OFDM with multiple delay constraints", Physical Communication, ปีที่ 39, ฉบับที่ -, เมษายน 2020, หน้า 1-101015-8
Publish Year International Conference 2
2017 exนายเขมทัต จิราวรรณสถิตย์, inดร.วิรุณศักดิ์ สันติเพ็ชร์, ศาสตราจารย์, "Power-Minimizing Transmission Mode for Cell-Edge D2D Pair Underlaying Cellular Network", International Technical Conference on Circuits, Systems, Computers, and Communications (ITC-CSCC), 2 - 5 กรกฎาคม 2017, ปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี
2017 inดร.วิรุณศักดิ์ สันติเพ็ชร์, ศาสตราจารย์, exนายเขมทัต จิราวรรณสถิตย์, "On Selecting Communication Mode for a D2D Pair in Underlay Cellular Network With Multi-Antenna Base Station", International Conference on Electronics, Information, and Communication (ICEIC), 11 - 14 มกราคม 2017, ภูเก็ต ประเทศไทย