พัฒนาขั้วเคาน์เตอร์อิเล็กโทรดที่ปราศจากโลหะในเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดย้อมสีไวแสงโดยใช้วัสดุราคาถูกของทังสเตนไดออกไซด์ที่ฝังตัวในรูพรุนระดับนาโนของคาร์บอนที่มีโครงสร้างเป็นโพรงตามลำดับชั้นซึ่งถูกเจือด้วยไนโตรเจน

Publish Year International Journal 1
2020 exPornpimol Srathongluan, exJeng-Yu Lin, exNarong Chanlek, inดร.วีรมลล์ ไวลิขิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปณิทัต หาสิน, รองศาสตราจารย์, "Highly efficient tungsten-doped hierarchical structural N-Enriched porous carbon counter electrode material for dye-sensitized solar cells", Electrochimica Acta, ปีที่ 351, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2020
Publish Year International Conference 2
2019 exPornpimol Srathongluan, exJeng-Yu Lin, inดร.วีรมลล์ ไวลิขิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปณิทัต หาสิน, รองศาสตราจารย์, "Tungsten Species Imbedded in N-doped Hierarchical Hollow Mesoporous Carbon as an Efficient Counter Electrode Catalyst for Dye-Sensitized Solar Cells", Pure and Applied Chemistry International Conference 2019 (PACCON 2019), 7 - 8 กุมภาพันธ์ 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 exZikkawas Pasom, exTsung-Wu Lin, inดร.ปณิทัต หาสิน, รองศาสตราจารย์, "Tungsten dioxide@N-doped hierarchical hollow mesoporous carbon for potential high-performance asymmetric supercapacitors", Pure and Applied Chemistry International Conference 2019 (PACCON 2019), 7 - 8 กุมภาพันธ์ 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย