กระบวนการกำจัดไนโตรเจนด้วยกระบวนการพาร์เชี่ยนไนตริฟิเคชันและอนาม็อก ด้วยระบบบำบัดน้ำเสียแบบบึงประดิษฐ์และชีวภาพที่มีเครื่องจักรกล

Publish Year International Journal 1
2018 exNaluporn Kangwannarakul, exCHALERMRAJ WANTAWIN, inพงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์, รองศาสตราจารย์, "Anammox bacteria with attached-growth media for nitrogen removal in wastewater", Clean Technologies and Environmental Policy, ปีที่ 21, ฉบับที่ 1, มกราคม 2018, หน้า 219-226
Publish Year International Conference 3
2018 inพงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์, รองศาสตราจารย์, exSupaporn Phanwilai, exWarissara Janda, exSuwasa Kantawanichku, exSiriporn Larpkiattaworn, exJunko Munakata-Marr, exKasem Chunkao, "Water Reclamation and Reuse from Centralized and Decentralized Wastewater Treatment Plants in Thailand", IWA Water Reuse 2018 (Regional Conference on Opportunities for Water Reuse in Southeast Asia), 30 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2018, Phuket ภูเก็ต ประเทศไทย
2017 inพงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์, รองศาสตราจารย์, exJarawee Kaewyai, exSupaporn Phanwilai, exAkihiko Terada, exJunko Munakata-Marr, "Experiences in the Implementation on Recovery of Anammox-Enriched Cultures after Starvation Conditions on Biofilm System", The 10th International Water Association (IWA) Conference on Biofilm Reactors, 9 - 12 พฤษภาคม 2017, Dublin สาธารณรัฐไอซ์แลนด์
2017 inพงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์, รองศาสตราจารย์, exRawiwan Rodpho, exPimook Sonmee, exMartha Hahn, inนายสุเทพ สิริวิทยาปกรณ์, รองศาสตราจารย์, "Nutrient Removal Performance on Domestic Wastewater Treatment Plants (Full Scale System) between Tropical Humid and Cold Climates", The 4th EnvironmentAsia International Conference Practical Global Policy and Environmental Dynamics, 21 - 23 มิถุนายน 2017, Bangkok กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย