แนวทางการตรวจสอบความไวต่อการเกิดปฏิกิริยาด่างกับมวลรวมในคอนกรีตและแนวทางป้องกันการเสื่อมสภาพของโครงสร้างคอนกรีตโดยใช้สารปอซโซลานชนิดดัดแปลง

Publish Year International Journal 1
2020 exChakkarphan Sangsuwan, inดร.สุวิมล สัจจวาณิชย์, ศาสตราจารย์, "Influence of Type and Compositions of SCMs on Expansion of Mortar Bars from Alkali Silica Reaction", Engineering Journal, ปีที่ 24, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2020, หน้า 1-10