พฤติกรรมและการเสื่อมสภาพคอนกรีตจากปฏิกิริยาด่างกับมวลรวมจากแหล่งในภาคกลางและแนวทางป้องกันโดยใช้สารปอซโซลานที่ปรับปรุงขึ้น