การศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่อชีพลักษณ์และการสืบต่อพันธุ์ของพรรณพืช ในเขตสงวนชีวมณฑลห้วยคอกม้าและพื้นที่ใกล้เคียง ดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่

Publish Year International Journal 1
2021 exS. Kaitongsuk, exP. Triboun, exS. Suddee, exP. Ue-Aree, inดร.สราวุธ สังข์แก้ว, รองศาสตราจารย์, "Paraboea khaoyaica (Gesneriaceae), a new species from Thailand", Gardens’ Bulletin Singapore, ปีที่ 73, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม 2021, หน้า 203-207