ประสิทธิภาพของน้ำส้มควันไม้ที่ผลิตจากวัตถุดิบไม้แต่ละชนิดและอุณหภูมิต่าง ๆ ในการควบคุมเชื้อราและแมลงศัตรูพืช