การใช้ผงครั่งสำเร็จรูปในผลิตภัณฑ์แปรรูปเนื้อสุกรประเภทกุนเชียง