โครงการพัฒนาธนาคารเลือด (Blood Bank) เพื่อใช้ในเชิงพาณิชย์: การพัฒนาชุดตรวจหมู่เลือดสุนัข

Publish Year International Conference 1
2018 inดร.เมทิตา สัสดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รักศักดิ์ รักษาเคน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exเบญจมาศ คุระจอก, exดร.ภัทรอร หาวนพันธ์, exรศ.ดร.น.สพ.ปณัฐ อนุรักษ์ปรีดา, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, "The frequency of Dog Erythrocyte Antigen (DEA) 1 in Thai Mixed Breed Dogs", The Proceedings of the 56th annual conference Agricultural Science: Moving towards Creative Economy, 31 มกราคม - 7 กรกฎาคม 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 2
2017 exTanadon Kijsumritroj, exWitchuta Eiamsuk, exSarita Jeedepram, exPanittha Rattanasriampaipong, exSirilak Ruangaram, exNongnuch Pinyopanuwat, inดร.ศิริชัย วงษ์นาคเพ็ชร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายชัยเทพ พูลเขตต์, รองศาสตราจารย์, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, "Prevalence of soil-transmitted and gastro-intestinal parasites of dogs in Bangkhen areas of Kasetsart University", The 55th Kasetsart Annual Conference, 31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exNwaioo Khine, inนางนงนุช ภิญโญภานุวัฒน์, inนายวิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย, inนางสาวชัญญา เก่งระดมกิจ, inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, รองศาสตราจารย์, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, "Molecular detection of Giardia duodenalis from stray dogs residing in monasteries of Bangkok, Thailand", The 55th Kasetsart Annual Conference, 31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2017, อื่นๆ ประเทศไทย