การเพิ่มศักยภาพทางพันธุกรรมโคไทยด้วยการคัดเลือกจีโนม

Publish Year International Journal 3
2019 exมัทนียา สารกุล, inดร.ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์, exProf.Dr.Mauricio A. Elzo, inดร.ธนาทิพย์ สุวรรณโสภี, รองศาสตราจารย์, "Growth curve of dairy artificial insemination bulls raised under Thai tropical conditions", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 53, ฉบับที่ 5, กันยายน - ตุลาคม 2019, หน้า 538-544
2017 exLaodim, T., exElzo, M.A., inดร.ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.ธนาทิพย์ สุวรรณโสภี, รองศาสตราจารย์, exJattawa, D., "Identification of SNP markers associated with milk and fat yields in multibreed dairy cattle using two genetic group structures", Livestock Science, ปีที่ 206, มกราคม 2017, หน้า 95-104
2017 exนส.ทวิรัตน์ ก้อนเครือ, inดร.ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์, exProf. Dr. Mauricio A. Elzo, inดร.ธนาทิพย์ สุวรรณโสภี, รองศาสตราจารย์, "Genetic parameters and trends for daughters of imported and Thai Holstein sires for age at first calving and milk yield", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 51, ฉบับที่ 5, ตุลาคม 2017, หน้า 420-424
Publish Year International Conference 1
2017 inนายดนัย จัตวา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์, exMauricio A. Elzo, inดร.ธนาทิพย์ สุวรรณโสภี, รองศาสตราจารย์, "Comparison of genomic-polygenic evaluations using random regression models with Legendre polynomials and splines for milk yield and fat percentage in Thai multibreed dairy cattle", ASAS-CSAS Annual Meeting and Trade Show , 8 - 11 กรกฎาคม 2017, Baltimore แมริแลนด์ สหรัฐอเมริกา