พลศาสตร์ของคลื่นการกระตุ้นสามมิติที่มีบางส่วนถูกตรึงกับสิ่งกีดขวางในตัวกลางเคมีกระตุ้นได้