โมเดลทางอะตอมของการขยายของรอยแตก เนื่องจากความล้าในนิกเกิลเบสซูเปอร์อัลลอยที่ใช้ในกังหันไอน้ำ