การพัฒนาชุดทดสอบโรคไวรัสมะเร็งเม็ดเลือดขาวในโค (Bovine Leukemia Virus) ด้วยวิธี ELISA สำหรับอุตสาหกรรมการเลี้ยงวัวนม