การโมเดลและวิเคราะห์อุปกรณ์นาโนอิเล็คทรอนิคส์ที่รองรับการเคลื่อนที่ของบอลลิสติคอิเล็คตรอนและอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์แบบสูญญากาศ