ผลของอาหารผสมสำเร็จหมักที่ประกอบด้วยอาหารหมักต่อคุณภาพอาหารหมัก การกินได้ กระบวนการหมักในกระเพาะรูเมน การย่อยได้ของโคเนื้อลูกผสม

Publish Year International Conference 1
2017 inดร.พิชาด เขจรศาสตร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exเมธา วรรณพัฒน์, "Effect of fermented total mixed ration (FTMR) with microbial culture on fermentation quality and in vitro digestibility", In PROCEEDINGS of International Conference on Animal Nutrition and Environment (ANI-NUE2017), 1 - 4 พฤศจิกายน 2017, เมือง ขอนแก่น ประเทศไทย