การศึกษาโปรตีนโพรไฟล์ที่แตกต่างกันระหว่างเซลล์เยื่อบุผิวบนด้านเอออร์ติกและด้านเวนทริคิวลาร์ของลิ้นหัวใจเอออร์ติกเพื่อระบุโปรตีนเครื่องหมาย

Publish Year International Conference 1
2017 inดร.นภชนก (มงคลธำรงกุล) สเวนสัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exJirawan Wichata, exSuthathip Kittisenachai, exSittiruk Roytrakul, "Partial protein profile of side-specific aortic valve endothelial cells", The 5th Asia Pacific Protein Association Conference and the 12th International Symposium of the Protein Society of Thailand , 11 - 14 กรกฎาคม 2017