ผลของการใช้โปรแกรมฝึกออกกำลังกายสเตปแอโรบิกแบบหมุนเวียนที่มีต่อระบบโครงสร้างกระดูกและกล้ามเนื้อ เพื่อป้องกันการหกล้ม และพัฒนาความสามารถในการทรงตัวในสตรีวัยหมดประจำเดือน