การสร้างครอบครัวใหม่อย่างรวดเร็วและการค้นหาตำแหน่งรังมดราชินีของมดแดง บริเวณสถานีฝึกนิสิตวนศาสตร์วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา และบริเวณใกล้เคียง