การสกัดสารประกอบฟีนอลิกจากกากเมล็ดทานตะวันโดยใช้คลื่นเสียงความถี่สูง