อิทธิพลของเสียจากอุตสาหกรรมหลอมหล่ออลูมิเนียมเพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพเชิงกลและความต้านทานการกัดกร่อนของซีเมนต์เพสต์

Publish Year International Journal 2
2019 exTrinet Yingsamphancharoen, inดร.อภิชาติ โรจนโรวรรณ, รองศาสตราจารย์, "THE INFLUENCE OF ALUMINUM DROSS ON MECHANICAL AND CORROSION PRO", International Journal of Civil Engineering and Technology (IJCIET), ปีที่ 10, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2019, หน้า 46-55
2019 inดร.อภิชาติ โรจนโรวรรณ, รองศาสตราจารย์, exTrinet Yingsamphancharoen, "THE INVESTIGATION OF ALUMINUM WHITE- POWDERED SLUDGE ON MECHANICAL AND CORROSION PROPERTIES OF CEMENT PASTE", International Journal of Civil Engineering and Technology (IJCIET), ปีที่ 10, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2019, หน้า 1-8
Publish Year National Journal 1
2016 exJItti Kamsawat, exsatian niltawach, inดร.อภิชาติ โรจนโรวรรณ, รองศาสตราจารย์, "การชะละลายโลหะสังกะสีจากวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมด้วยวิธีโลหะวิทยาการละลาย", THe Journal of Industrial Technology, ปีที่ 12, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2016, หน้า 53-62