เทคโนโลยีความร้อนร่วมของการให้ความร้อนแบบโอห์มมิค/ไมโครเวฟ และลมร้อนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสกัดและพัฒนาคุณภาพน้ำมันปาล์ม