การศึกษากลไกการแตกหักของอีพ็อกซีเรซินด้วยนาโนซิลิกาและยางธรรมชาติ

Publish Year International Journal 1
2017 exKritsanachai Leelachai, inดร.ไพศาล คงคาฉุยฉาย, ศาสตราจารย์, inดร.ภีรพรรณ ดิษฐเนตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Toughening of epoxy hybrid nanocomposites modified with silica nanoparticles and epoxidized natural rubber", Journal of Polymer Research, ปีที่ 24, ฉบับที่ 3, กุมภาพันธ์ 2017, หน้า 41
Publish Year International Conference 2
2017 exWichudaporn Seangyen, inดร.ภีรพรรณ ดิษฐเนตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปวีนา ประไพนัยนา, รองศาสตราจารย์, exPongdhorn Sae-oui, exSurapich Loykulnant, "Synthesis of Silica Nanoparticles: Comparison of Rice Husk Wastes Produced from Thai Jasmine and Riceberry Rice", The 3rd Asia Pacific Rubber Conference 2017 (APRC 2017), 16 - 17 พฤศจิกายน 2017, สงขลา ประเทศไทย
2015 exนายกฤษณชัย ลีลาชัย, inดร.ภีรพรรณ ดิษฐเนตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Thermal and Mechanical Properties of Epoxy/Silica Nanoparticles/Epoxidized Natural Rubber Hybrid Nanocomposites", The 5th TIChE International Conference 2015, 8 - 10 พฤศจิกายน 2015, พัทยา อื่นๆ ประเทศไทย