การศึกษาผลจากกระบวนการเพาะงอกต่อปริมาณและโครงสร้างทางเคมีของสาร saponin ในถั่วเหลือง และถั่วเหลืองผิวดำสายพันธุ์ไทย

Publish Year International Journal 4
2022 inนางวนิดา เทวารุทธิ์ ชิติสรรค์กุล, exKazuko Shimada, exChigen TSUKAMOTO, "Antioxidative Capacity of Soyfoods and Soy Active Compounds", POLISH JOURNAL OF FOOD AND NUTRITION SCIENCES, ปีที่ 72, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2022, หน้า 101-108
2021 inนางวนิดา เทวารุทธิ์ ชิติสรรค์กุล, exMei Itabashi, exHaereon Son , exYuya Takahashi, exAyaka Ito, inดร.วารุณี วารัญญานนท์, exChigen TSUKAMOTO, "Soyasaponin composition complexities in soyfoods relating nutraceutical properties and undesirable taste characteristics", LWT, ปีที่ 146, ฉบับที่ -, กรกฎาคม 2021, หน้า 111337
2019 inนางวนิดา เทวารุทธิ์ ชิติสรรค์กุล, exMegumi Murakami, exChigen TSUKAMOTO, ex Kazuko Shimada, "Effects of long-term soaking on nutraceutical and taste characteristic components in Thai soybeans", LWT, ปีที่ 115, ฉบับที่ -, พฤศจิกายน 2019
2018 inนางวนิดา เทวารุทธิ์ ชิติสรรค์กุล, exYoshitake Takada, exYuya Takahashi, exAyaka Ito, exMei Itabashi, inดร.วารุณี วารัญญานนท์, exAkiko Kikuchi, exMasao Ishimoto, exChigen TSUKAMOTO, "Saponin composition complexities in hypocotyls and cotyledons of nine soybean varieties", LWT- Food Science and Technology, ปีที่ 89, ฉบับที่ -, มีนาคม 2018, หน้า 93-103
Publish Year International Conference 2
2017 inนางวนิดา เทวารุทธิ์ ชิติสรรค์กุล, inดร.วารุณี วารัญญานนท์, exChigen TSUKAMOTO, "Soyasaponin composition in Thai soybean (Glycine max cv. Chiang Mai 60)", The 19th Food Innovation Asia Conference 2017 (FIAC 2017) , 15 - 17 มิถุนายน 2017
2015 inนางวนิดา เทวารุทธิ์ ชิติสรรค์กุล, exFumika Sato, exIppei Tayama, inดร.วารุณี วารัญญานนท์, exChigen TSUKAMOTO, "Phytic Acid Contents of Germplasm Collections of Japanese Soybeans (Glycine max (L.) Merr.)", THE 17TH FOOD INNOVATION ASIA CONFERENCE 2015 (FIAC 2015), 18 - 19 มิถุนายน 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย