การแพร่กระจายและแหล่งที่มาของสารอินทรีย์ในดินตะกอนบริเวณแหล่งเลี้ยงเลี้ยงหอยแมลงภู่ในอ่าวศรีราชา จังหวัดชลบุรี