การรักษาเสถียรภาพของแอนโทไซยานินจากสารสกัดจากรำข้าวที่มีสีด้วยการห่อหุ้มด้วยโปรตีนรำข้าวเข้มข้น

Publish Year International Journal 1
2017 exPajareon, S., inดร.โชคชัย ธีรกุลเกียรติ, ศาสตราจารย์, "Effects of spray drying at different inlet air temperatures on antioxidative activity and some properties of homnil rice bran extract powder", Pakistan Journal of Nutrition, ปีที่ 16, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2017, หน้า 782-788