การปรับปรุงสมบัติของเอนไซม์เบต้า-กลูโคซิเดสเพื่อใช้สลายวัสดุชีวมวล ในการผลิตไบโอเอทานอล

Publish Year International Conference 2
2017 exPitchayatanakorn, P., inดร.ประชุมพร คงเสรี, รองศาสตราจารย์, "Effects of the Y286A and Y492A mutations in beta-glucosidase from Aspergillus niger.", the 5th Asia Pacific Protein Association Conference and the 12th International Symposium of the Protein Society of Thailand , 11 - 14 กรกฎาคม 2017, บางแสน ชลบุรี ประเทศไทย
2016 exSiriphan Arthornthurasuk , inดร.ประชุมพร คงเสรี, รองศาสตราจารย์, "Effects of Aromatic Amino Acid Substitutions in the Substrate Binding Pocket of a Glycoside Hydrolase Family 3 ?-Glucosidase on Hydrolysis of Glucoside and Xyloside Substrates", Proceeding of the 5th International Biochemistry and Molecular Biology Conference (May 26-27, 2016), Songkla, Thailand., 26 - 27 พฤษภาคม 2016, หาดใหญ่ สงขลา ประเทศไทย