ผลของการบริโภคสารสกัดจากบัวบกต่อความสามารถของสมองด้านความจำและความเข้าใจ และตัวบ่งชี้ภาวะเครียดจากออกซิเดชันในผู้สูงอายุที่มีความผิดปกติเล็กน้อยของความสามารถของสมอง