การตรวจหาและการจำแนกเชื้อลิชมาเนียด้วยเทคนิคทางอณูชีวโมเลกุลในริ้นฝอยทรายในจังหวัดสตูล ประเทศไทย

Publish Year International Journal 1
2015 exPanthawong, Amonrat, inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, inดร.จำนงจิต ผาสุข, รองศาสตราจารย์, "SPECIES DIVERSITY AND SEASONALITY OF PHLEBOTOMINE SAND FLIES (DIPTERA: PSYCHODIDAE) IN SATUN PROVINCE, THAILAND", SOUTHEAST ASIAN JOURNAL OF TROPICAL MEDICINE AND PUBLIC HEALTH, ปีที่ 46, ฉบับที่ 5, กันยายน 2015, หน้า 857-865
Publish Year International Conference 1
2016 exนางสาวสุชาดา ชูเชิด, inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, รองศาสตราจารย์, inดร.จำนงจิต ผาสุข, รองศาสตราจารย์, "Detection of Leishmania siamensis in naturally infected cavernicolous species of phlebotomine sand flies (Diptera: Psychodidae) in Satun province, southern Thailand", Australian Entomological Society 47th AGM and Scientific Conference and Entomological Society of New Zealand – 2016 Conference, 27 - 30 พฤศจิกายน 2016, Melbourne, Victoria เครือรัฐออสเตรเลีย
Publish Year National Conference 1
2015 exอมรรัตน์ ปันต๊ะวงศ์, inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, inดร.จำนงจิต ผาสุข, รองศาสตราจารย์, "ฤดูกาลและความหลากหลายของริ้นฝอยทรายในจังหวัดสตูล", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 4 กุมภาพันธ์ 2015, กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย