การลดการปฏิเสธชิ้นส่วนทางกลอันเนื่องมาจากความคลาดเคลื่อนด้านมิติที่ตรวจสอบไม่ได้ในกระบวนการควบคุมคุณภาพ

Publish Year International Journal 2
2015 exKittichote Supakumnerd , exKamuttraiyoe Chutasen, exPhaireepinas Phimpisan, inดร.ชัชพล ชังชู, รองศาสตราจารย์, "New Practical Dimensioning Tolerance Allocation Technique for Assembly of Mechanical Parts", kasetsart Journal (Natural Science), ปีที่ 49, ฉบับที่ Nov 15, พฤศจิกายน 2015, หน้า 924-936
2015 exKittichote Supakumnerd , inดร.ชัชพล ชังชู, รองศาสตราจารย์, "An Application of Finished Test Piece Methods for Evaluating the Performance of Computer Numerical Control Machining and Turning Centers", Kasetsart Journal (Natural Science), ปีที่ 49, ฉบับที่ Nov 15, พฤศจิกายน 2015, หน้า 951-962
Publish Year International Conference 2
2014 exKamuttraiyoe Chutasen, inดร.ชัชพล ชังชู, รองศาสตราจารย์, "A New Practical Assembly Tolerance Allocation", The 5th TSME International Conference on Mechanical Engineering, 17 - 19 ธันวาคม 2014, เชียงใหม่ เชียงใหม่ ประเทศไทย
2014 exไพรีพินาศ พิมพิสาร, inดร.ชัชพล ชังชู, รองศาสตราจารย์, "Assessment of Geometrical Deviations of Machined Part by using Coordinate Measuring Machines", The 2014 International Conference on Machining, Materials and Mechanical Technologies (IC3MT 2014), 31 สิงหาคม 2014 - 5 มีนาคม 2015, ไทเป ไต้หวัน