การเตรียม colloidal crystal สำหรับใช้เป็นต้นแบบในการสังเคราะห์วัสดุอนินทรีย์

Publish Year International Journal 1
2017 exThammanoon Thaweechai, inดร.วัชรี รัตนสกุลทอง, รองศาสตราจารย์, inดร.สุรชัย ธชีพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Cobalt Phases in Co–Cu Mechanical Alloy and Their Thermal Behavior by X-ray Absorption Spectroscopy", Science of Advanced Materials, ปีที่ 9, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2017, หน้า 296-301
Publish Year International Conference 1
2014 exนายธรรมนูญ ทวีชัย, inดร.วัชรี รัตนสกุลทอง, รองศาสตราจารย์, inดร.สุรชัย ธชีพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "X-Ray Absorption Spectroscopic Investigation of Co-Cu Mechanical Alloy", 2014 Asian Conference on Nanoscience and Nanotechnology, 25 - 29 ตุลาคม 2014, สาธารณรัฐเกาหลี
Publish Year National Conference 1
2016 exธรรมนูญ ทวีชัย, inดร.ทรงวุฒิ สุรมิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุรชัย ธชีพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Porous ordered Graphene Quantum Dot/TiO2 Photocatalyst from Colloidal Crystal Co-Assembly", The 42nd Congress on Science and Technology of Thailand, 23 พฤศจิกายน 2016 - 2 ธันวาคม 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย