แบบจำลองเพื่อการตัดสินใจสำหรับการจัดการโซ่อุปทานยางพารา

Publish Year International Journal 1
2017 exชวลิต มณีศรี, inดร.จุฑา พิชิตลำเค็ญ, รองศาสตราจารย์, "Hybrid Simulation Model for the Upstream Rubber Supply Chain", Industrial Engineering & Management Systems, ปีที่ 16, ฉบับที่ 3, กันยายน 2017, หน้า 330-341
Publish Year International Conference 2
2015 exChawalit Manisri, inดร.จุฑา พิชิตลำเค็ญ, รองศาสตราจารย์, "AN UPSTREAM RUBBER SUPPLY CHAIN MODEL OF THAILAND BY SYSTEM DYNAMICS", The 3rd International Conference on Tourism, Transport, and Logistics 2015, 13 กุมภาพันธ์ 2015, Sydney เครือรัฐออสเตรเลีย
2015 exนายชวลิต มณีศรี, inดร.จุฑา พิชิตลำเค็ญ, รองศาสตราจารย์, "An Upstream Rubber Supply Chain Model of ThailandBy Hybrid Simulation Approach", The 16th Asia Pacific Industrial Engineering and Management Systems Conference, 8 - 11 ธันวาคม 2015, โฮจิมินห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม