การประมาณค่าคำตอบและคำตอบร่วมที่ครอบคลุมสำหรับปัญหาค่าเหมาะสมที่สุด

Publish Year International Journal 4
2018 inดร.จิระศักดิ์ มงคลเคหา, รองศาสตราจารย์, exProf. Yeol Je Cho, exศ.ดร. ภูมิ คำเอม, "Optimal approximate solution with best proximity point theorems via Geraghty's cyclic contraction mapping", NONLINEAR STUDIES, ปีที่ 25, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2018, หน้า 827-837
2016 inดร.สุจิตรา แสนหาญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จิระศักดิ์ มงคลเคหา, รองศาสตราจารย์, "Convergence and best proximity points for Berinde’s cyclic contraction with proximally complete property", Mathematical Methods in the Applied Sciences, ปีที่ 39, ฉบับที่ 16, พฤศจิกายน 2016, หน้า 4866-4873
2016 inดร.สุจิตรา แสนหาญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จิระศักดิ์ มงคลเคหา, รองศาสตราจารย์, "Convergence and best proximity points for Berinde's cyclic contraction with proximally complete property", MATHEMATICAL METHODS IN THE APPLIED SCIENCES, ปีที่ 39, ฉบับที่ 16, พฤศจิกายน 2016, หน้า 4866-4873
2015 exรศ.ดร. ภูมิ คำเอม, inดร.จิระศักดิ์ มงคลเคหา, รองศาสตราจารย์, "Common best proximity points for proximity commuting mapping with Geraghty's functions", Carpathian Journal. Math, ปีที่ 31, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม 2015, หน้า 359-364
Publish Year National Conference 1
2016 inดร.จิระศักดิ์ มงคลเคหา, รองศาสตราจารย์, "การประมาณค่าคำตอบและคำตอบร่วมที่ครอบคลุมสำหรับปัญหาค่าเหมาะสมที่สุด", การนำเสนอผลงานวิจัยโครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558, 28 กรกฎาคม 2016 - 29 กรกฎาคม 2017, ห้องแกรนด์บอบบรูม โรแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย