สมาร์ทเซนเซอร์ที่มีโครงสร้างนาโนแบบ 3 มิติเพื่องานประยุกต์ด้านอาหารและการเกษตร

Publish Year International Journal 2
2016 exKriengkri Timsorn, exTheeraphop Thoopboochagorn, inดร.นพพล เลิศวัฒนาสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชัชวาล วงศ์ชูสุข, รองศาสตราจารย์, "Evaluation of bacterial population on chicken meats using a briefcase electronic nose", Biosystems Engineering, ปีที่ 151, ฉบับที่ -, พฤศจิกายน 2016, หน้า 116-125
2015 exShongpun Lokavee, inดร.ชัชวาล วงศ์ชูสุข, รองศาสตราจารย์, exTeerakiat Kerdcharoen, "Molecular Dynamics Simulation of Bi-Carboxyl Sidewall Functionalized Single-wall Carbon Nanotubes in Water", Advanced Materials Research, ปีที่ 1131, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2015 - มกราคม 2016, หน้า 106-109
Publish Year International Conference 2
2017 exSiriphat Norasing, exShongpun Lokavee, inดร.ชัชวาล วงศ์ชูสุข, รองศาสตราจารย์, exTeerakiat Kerdcharoen, exAnurak Udomvech, "A Computational Materials Design Study on the Adsorption Effects of Rice’s Aroma volatile Molecules onto the VariousKinds of Single-Walled Carbon Nanotubes", The First Materials Research Society of Thailand International Conference, 31 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2017, The Empress Convention Center, Chiang Mai เชียงใหม่ ประเทศไทย
2015 exA. Udomvech, exK. Timsorn, inดร.ชัชวาล วงศ์ชูสุข, รองศาสตราจารย์, exP. Suwanmanee, "Unleash the Secret of Rice Aroma from Different Paddy Field Locations and Farming Treatment Processes of Thailand by the Electronic Nose Machine", International Conference on Sustainability of Organic Agriculture (SOA2015), 7 - 9 ธันวาคม 2015, Sunee Grand Hotel and Convention Center อุบลราชธานี ประเทศไทย