สมาร์ทเซนเซอร์ที่มีโครงสร้างนาโนแบบ 3 มิติเพื่องานประยุกต์ด้านอาหารและการเกษตร

Publish Year International Journal 1
2015 exAmpaiwan Marutaphan, exPanida Lorwongtragool, inดร.ชัชวาล วงศ์ชูสุข, รองศาสตราจารย์, "Theoretical Study on Structural and Electronic Properties of EDOT: SS Oligomers Complex", Advanced Materials Research, ปีที่ 1131, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2015 - มกราคม 2016, หน้า 123-127
Publish Year International Conference 3
2015 exYotsarayuth Seekaew, exDitsayut Phokharatkul, exAnurat WISITSORRAT, inดร.ชัชวาล วงศ์ชูสุข, รองศาสตราจารย์, "Direct Growth of Graphene on Ni Interdigitated Electrodes for NO2 Sensing by Thermal Chemical Vapor Deposition", International Conference on Materials for Advanced Technologies (ICMAT2015), 28 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2015, สิงคโปร์ สาธารณรัฐสิงคโปร์
2015 exAmpaiwan Marutaphan, inดร.ชัชวาล วงศ์ชูสุข, รองศาสตราจารย์, inดร.สุธี บุญช่วย, รองศาสตราจารย์, "Structure and Vibrational Frequency Analysis of PEDOT:PSS based on the Self-Consistent Charge Density Functional Tight-Binding Method", International Conference on Photonics Solutions (ICPS 2015), 6 - 8 กรกฎาคม 2015, หัวหิน เพชรบุรี ประเทศไทย
2014 exK. Timsorn, inดร.ชัชวาล วงศ์ชูสุข, รองศาสตราจารย์, inดร.ผกาเกษ วัตุยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exS. Promdaen, exS. Sittichat, "Discrimination of chicken freshness using electronic nose combined with PCA and ANN", the 2014 Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications, and Information Technology International Conference (ECTI-2014), 14 - 17 พฤษภาคม 2014, นครราชสีมา นครราชสีมา ประเทศไทย
Publish Year National Conference 2
2014 exAmpaiwan Marutaphan, inดร.ชัชวาล วงศ์ชูสุข, รองศาสตราจารย์, "Theoretical Study on Structural and Electronic Properties of PEDOT: PSS", The 4th Thailand International Nanotechnology Conference (NanoThailand 2014), 26 - 28 พฤศจิกายน 2014, อำเภอ คลองหลวง ปทุมธานี ประเทศไทย
2014 exTanate Suksompong, exDitsayut Phokharatkul, exAnurat Wisitsoraat, inดร.ชัชวาล วงศ์ชูสุข, รองศาสตราจารย์, "Effect of Iron(II) Chloride Tetrahydrate Catalyst and Substrates on Multi-walled Carbon Nanotube Growth", การประชุมวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ครั้งที่ 40, 2 - 4 ธันวาคม 2014, Hotel Pullman Khon Kaen Raja Orchid, ขอนแก่น ขอนแก่น ประเทศไทย