โครงสร้างระดับโมเลกุล และตำแหน่ง FISH mapping ของลำดับชุดซ้ำในจีโนมของปลาสวาย และปลาไหลนา

Publish Year International Journal 4
2020 exAorarat Suntronpong, exWorapong Singchat, exWorarat Kruasuwan, exOrnjira Prakhongcheep, exSiwapech Sillapaprayoon, inดร.ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSuthasinee Somyong, exChantra Indananda, inดร.เอกพันธ์ ไกรจักร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, รองศาสตราจารย์, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "Characterization of centromeric satellite DNAs (MALREP) in the Asian swamp eel (Monopterus albus) suggests the possible origin of repeats from transposable elements", Genomics, ปีที่ 112, ฉบับที่ 5, กันยายน 2020, หน้า 3097-3107
2019 exPonjarat, J., exSingchat, W., exMonkheang, P., exSuntronpong, A., exTawichasri, P., exSillapaprayoon, S., exOgawa, S., inดร.ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exBaicharoen, S., exPeyachoknagul, S., exParhar, I., inดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร, ศาสตราจารย์, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "Evidence of dramatic sterility in F 1 male hybrid catfish [male Clarias gariepinus (Burchell, 1822)โ€ฏร—โ€ฏfemale C. macrocephalus (Gรผnther, 1864)] resulting from the failure of homologous chromosome pairing in meiosis I", Aquaculture, ปีที่ 505, ฉบับที่ -, เมษายน 2019, หน้า 84-91
2017 exAorarat Suntronpong, exWatcharaporn Thapana, exPanupon Twilprawat, exOrnjira Prakhongcheep, exSuthasinee Somyong, inดร.ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, รองศาสตราจารย์, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "Karyological characterization and identification of four repetitive element groups (the 18S – 28S rRNA gene, telomeric sequences, microsatellite repeat motifs, Rex retroelements) of the Asian swamp eel (Monopterus albus)", Comparative Cytogenetics, ปีที่ 11, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2017, หน้า 435-462
2016 exSuntronpong, A, exKugou, K, exMasumoto, H, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, exOhshima, K, exHirai, H, exKoga, A, "CENP-B box, a nucleotide motif involved in centromere formation, occurs in a New World monkey", BIOLOGY LETTERS, ปีที่ 12, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2016
Publish Year International Conference 1
2015 exAorarat Suntronpong, exPanupon Twilprawat, exOrnjira Prakhongcheep, inดร.สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, รองศาสตราจารย์, exSuthasinee Somyong, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "Cytogenetic characterization of repetitive elements in Asian swamp eel (Monopterus albus)", the 2015 AGA President’s Symposium, "Chromosome Evolution: Molecular Mechanisms and Evolutionary Consequences", 17 - 20 สิงหาคม 2015, Seattle วอชิงตัน สหรัฐอเมริกา
Publish Year National Conference 2
2015 exOrnjira Prakhongcheep, exYoshinobu Uno, exSuthasinee Somyong, inดร.สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, รองศาสตราจารย์, exYoichi Matsuda, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "Isolation of Highly Specific Repetitive DNA Elements in African Clawed Frog (Xenopus leavis) by Construction of Genomic Fosmid Library and Genomic DNA Screening", การประชุมวิชาการพันธุศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 19, 15 - 17 กรกฎาคม 2015, อื่นๆ ประเทศไทย
2015 exPradipunt Thongtam na Ayudhaya, inดร.สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, รองศาสตราจารย์, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการของปลาการ์ตูน 13 ชนิด โดยใช้ลำดับโปรตีนในไมโทคอนเดรีย", การประชุมวิชาการพันธุศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 19, 15 - 17 กรกฎาคม 2015, ขอนแก่น อื่นๆ ประเทศไทย