การจำลอง วิเคราะห์ พัฒนา และออกแบบ ระบบระบายความร้อนของใบพัดกังหันในเครื่องยนต์กังหันก๊าซสำหรับโรงไฟฟ้า

Publish Year International Conference 2
2015 inดร.วรางค์รัตน์ จันทสาโร, รองศาสตราจารย์, exEkachai Juntasaro, "A New Reynolds-Stress Constitutive Relation for Fully-Developed Turbulent Channel Flow at Various Reynolds Numbers", The 5th Asian Symposium on Computational Heat Transfer and Fluid Flow (ASCHT’15), 22 - 25 พฤศจิกายน 2015, Busan สาธารณรัฐเกาหลี
2015 exEkachai Juntasaro, exAbdul Ahad Narejo, inดร.วรางค์รัตน์ จันทสาโร, รองศาสตราจารย์, "Gamma-kL Transition Model for Natural and Bypass Transitions", The 5th Asian Symposium on Computational Heat Transfer and Fluid Flow (ASCHT’15), 22 - 25 พฤศจิกายน 2015, Busan สาธารณรัฐเกาหลี