การคัดเลือกสายต้น (Clonal selection)มะรุม (Moringa oleifera) เพื่อการขยายพันธุ์โดยการติดตาและทดสอบศักยภาพการผลิตน้ำมันมะรุมเพื่อการค้า