การวิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของเมล็ดและน้ำมันมะรุมในการคัดเลือกพันธุ์สำหรับการเพาะปลูกเป็นการค้า

Publish Year International Conference 1
2016 exPinama Kaewtuksa, exSuppasit Winthachai, inดร.วิทยา ปั้นสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "CHARACTERIZATION OF OIL, FATTY ACID AND TOCOPHEROLOF moringa oleifera Lam. SEED OIL VARIETIES", Pure and Applied Chemistry International Conference 2015 (PACCON2015) , 21 - 23 เมษายน 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย