การพัฒนาตัววัดปริมาณรังสีชนิดเปลี่ยนสีบนพื้นฐาน FXG