การพัฒนาตัววัดปริมาณรังสีชนิดเปลี่ยนสีบนพื้นฐาน FXG

Publish Year International Journal 2
2017 inนายฤทธี มีสัตย์, อาจารย์, inดร.วันวิสา สุดประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, ex Edouard Guibert, exLiping Wang, exThibault Chappuis, exHarry J. Whitlow, "Micro-PIXE study of metal loss from dental amalgam", Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms, ปีที่ -, ฉบับที่ -, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2017, หน้า ---
2014 inนายฤทธี มีสัตย์, อาจารย์, exLeila Mirsaleh Kohan, exJintana Meesungnoen, ex Sunuchakan Sanguanmith, exJean-Paul Jay-Gerin, "Effect of Temperature on the Low-Linear Energy Transfer Radiolysis of the Ceric-Cerous Sulfate Dosimeter: A Monte Carlo Simulation Study", Radiation Research, ปีที่ 181, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2014, หน้า 495-502