ศักยภาพของพืชตระกูลถั่วสกุลโสนในการกำจัดสารกำจัดแมลงและศัตรูพืชกลุ่ม Organochlorine ที่ตกค้างในสิ่งแวดล้อม