การศึกษานิเวศวิทยา ประชากร สุขภาพ และปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่า บริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จังหวัดกาญจนบุรี

Sub Project

Publish Year International Journal 1
2012 exM. C. BAKER, exW. J. MCSHEA, inดร.นริศ ภูมิภาคพันธ์, รองศาสตราจารย์, inดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์, exN. SISURUK, exK. SIRIPATTARANUKUL, "การพบชะมดแปลงลายจุด (Spotted Linsang: Prionodon pardicolor) ในพื้นที่ด้านตะวันออกของประเทศไทย", Small Carnivore Conservation, ปีที่ 47, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2012, หน้า 58-59
Publish Year National Journal 1
2015 inดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์, exนางสาวสุทธาทิพย์ เดชชัยศรี, "GENETIC VARIATION OF MHC CLASS II DRA OF TWO ENDANGERED CERVIDAE SPECIES, Cervus eldii AND Cervus porcinus", วารสารสัตว์ป่าเมืองไทย, ปีที่ 22, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2015, หน้า 165-180