ช้อนอัจฉริยะ

Publish Year International Conference 1
2016 exOnsuda Arayawut, inดร.ชัชวาล วงศ์ชูสุข, รองศาสตราจารย์, "Stability of Vacancy Defects in Graphene Nanoribbons", The 20th International Annual Symposium on Computational Science and Engineering (ANSCSE 20), 27 - 29 กรกฎาคม 2016, Kasetsart University กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย