แผ่นผนังภายในจากใบสักและวัสดุประสานธรรมชาติ (ลิกนิน) เพื่อการลดความร้อนและเสียงรบกวนภายในอาคาร

Publish Year International Conference 1
2019 inดร.โสภา วิศิษฏ์ศักดิ์, รองศาสตราจารย์, "Eco-friendly wall materials produced from forestry wastes and natural binder", The 2nd International Conference on Materials Research and Innovation (2nd ICMARI), 16 ธันวาคม 2019, อื่นๆ ประเทศไทย