การตรวจหาการติดเชื้อและจำแนกพันธุกรรมของเชื้อ Cryptosporidium และ Giardia ที่แยกได้จากลิงในประเทศไทย

Publish Year International Conference 1
2014 inดร.วนัท ศรีเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายสินสมุทร แซ่โง้ว, อาจารย์, exP. Simking, exB. Yimming, exA. Panthawong, exK. Saeng-chuto, exJ. Supanam, exS. Morand, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, "Molecular identification of Cryptosporidium parvumfrom roaming Long-tailed macaque(Macaca fascicularis) in Lopburi province, Thailand", 12th International Conference on Molecular Epidemiology and Evolutionary Genetics of Infectious Disease (11-13 December 2014), 11 - 13 ธันวาคม 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2015 inดร.วนัท ศรีเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, รองศาสตราจารย์, inดร.ศราวรรณ แก้วมงคล(ธนศิลป์), รองศาสตราจารย์, inนายสินสมุทร แซ่โง้ว, อาจารย์, exPacharathon Simking, exBenjamas Khurajon, exAmornrat Panthawong, exKapalee Saeng-chuto, exWichuta Jusin, exJuthamas Supanam, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, "การตรวจทางโมเลกุลของเชื้อ Giardia duodenalis ในลิงแสม (Macaca fascicularis)ศาลพระกาฬ จังหวัดลพบุรี ประเทศไทย", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 3 - 6 กุมภาพันธ์ 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย