การชักนำให้เกิดความหลากหลายทางพันธุกรรมในสภาวะปลอดเชื้อและการคัดเลือกสายพันธุ์อ้อยที่ทนต่อสภาวะเครียดจากการขาดน้ำ